Het activiteitenplan van de MR


Een activiteitenplan (ook wel 'werkplan' of 'jaarplan' genoemd) is een belangrijk document dat de activiteiten en doelen van de MR beschrijft voor een bepaalde periode. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die samenwerken om de belangen van de ouders, leerlingen en het personeel van onze school te behartigen. Het activiteitenplan helpt de MR om georganiseerd en effectief te werken en ervoor te zorgen dat we onze verantwoordelijkheden op de best mogelijke manier vervullen.

Het activiteitenplan van de MR heeft verschillende doelen:

  • Activiteiten plannen: Het activiteitenplan helpt de MR om de activiteiten en taken die we willen uitvoeren, te plannen en te organiseren. Dit kan onder andere vergaderingen, overleg met de directie, het bespreken van beleidsvoorstellen en het bijdragen aan schoolactiviteiten omvatten.
  • Doelen stellen: Het activiteitenplan stelt de MR in staat om specifieke doelen vast te stellen die we willen bereiken. Deze kunnen gaan over bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, veiligheid, het schoolbeleid en de betrokkenheid van ouders.
  • Richting geven: Het activiteitenplan fungeert als een kompas voor de MR. Het helpt ons om onze prioriteiten en focus te bepalen.
  • Samenwerking bevorderen: Het activiteitenplan faciliteert een goede samenwerking tussen de MR-leden, de schoolleiding, het personeel, de ouders en andere betrokkenen.

Het activiteitenplan van de MR wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. We willen transparant zijn over onze werkzaamheden en we nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan. Uw betrokkenheid en input zijn waardevol voor ons! Mocht u vragen hebben over het activiteitenplan van de MR of als u graag meer wilt weten over de activiteiten van de MR, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klik hier voor ons activiteitenplan 2023-2024.