Protocol excellente en hoogbegaafde leerlingen.pdf
Voor de excellente leerling bieden verrijkingsactiviteiten in de klas voldoende uitdaging maar voor de hoogbegaafde leerling is dat vaak nog onvoldoende om tegemoet te komen aan zijn behoeften. Wij hebben gemerkt dat hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben aan (onder andere) "leren leren". Wij hebben onze eigen expertise hierin vergroot,  waardoor wij leerlingen de uitdaging en begeleiding kunnen bieden waar zij behoefte aan hebben. Vandaar dat er sinds september 2016 op de Floralaan ook gewerkt wordt met een 'plusklas' om de begaafde SALTO-school Floralaan vinden wij het belangrijk dat kinderen leren leren, leren denken en leren leven. Met de plusklas hebben wij de volgende doelen voor ogen:
  • Gemotiveerd blijven
  • Leren leren
  • Leren denken
  • Leren plannen, structuur aanbrengen, afmaken waar je aan bent begonnen
  • Plezier houden, of weer plezier krijgen in het leren
  • Onderpresteren voorkomen of verhelpen
  • Probleemgedrag in de klas voorkomen
  • Positief zelfbeeld opbouwen
  • Samenwerken, samenwerkend leren
Om deze doelstelling te bereiken zijn er vaste contactmomenten buiten de klas voor deze leerlingen, die begeleid worden door twee leerkrachten met affiniteit voor de hoogbegaafde leerling, Debora Stas en Marlous Lenssen. Per half jaar wordt bekeken welke leerlingen geselecteerd worden voor de plusklas. Deze selectie gebeurt altijd in overleg met de IB-er, leerkracht, ouders en leerling.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het "Protocol excellente en hoogbegaafde leerlingen" dat u ter inzage bij de directeur op kunt vragen of onder bijgevoegde link.