SALTOschool Floralaan valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO), Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven, www.salto-eindhoven.nl. Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO.

Elk kind heeft talenten! Wij helpen kinderen om deze talenten te ontdekken en te ontplooien. Onze competente leerkrachten leren en ondersteunen kinderen zodat ze vol zelfvertrouwen, met lef, discipline en hard werken deze talenten kunnen inzetten. Dat doen we in een veilige leeromgeving, met een passende didactiek en met aandacht voor een gezonde leefstijl. Samen met de ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Dit alles vormt DE basis om te leren voor het leven! #SALTO

Onze strategische speerpunten hebben we gekoppeld aan de beginletters van SALTO. ze geven aan waar we ons de komende jaren op willen richten en wat dat betekent voor onze stakeholders. Deze speerpunten staan uiteraard niet op zichzelf. Ze haken nadrukkelijk ineen en vormen met elkaar een samenhangend geheel dat ons SALTO-DNA kenmerkt.

Onze strategische speerpunten zijn:
- Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen
- Actief leiderschap
- Leren voor het leven
- Toekomstgericht leren en ontwikkelen
- Ontwikkelen van een internationale leer- en leefgemeenschap

De speerpunten staan in het koersplan van SALTO uitgewerkt. Dit kunt u op de website inzien.           De website vindt u hier   

SALTO brengt twee keer per jaar een SALTO-magazine uit vol met verhalen die tot stand komen samen met medewerkers, directeuren, leerkrachten, ouders, leerlingen en samenwerkingspartners van SALTO. Lees hier de laatste uitgave van het SALTO-magazine.

               
                                                                                                               
.