ARBO beleid en RI&E

Eenmaal in de 4 jaar wordt een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) opgesteld. Onderdeel van deze RI&E is een vragenlijst voor medewerkers. Op basis van de uitkomsten van de RI&E wordt een (jaar)plan gemaakt. Dit plan wordt besproken met de MR. Afgelopen jaren was onderwerp van gesprek de temperatuur in ons gebouw.
Maatregelen die we getroffen hebben om het binnenklimaat aangenaam te houden:
- afspraken over openen en sluiten van de ramen;
- meters om 
temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-uitstoot te meten om actie te kunnen
  nemen;
- er zijn zonnepanelen op het dak gelegd, dit levert energie op en zorgt ervoor dat het
  minder warm wordt op de bovenste verdieping;
- aan de zonkant is zonwerende folie op de ramen aangebracht;
- op de bovenste verdieping zijn in alle lokalen plafondventilatoren gehangen. Dit zorgt
   voor verkoeling op warme dagen. 

Uit opnieuw uitvoeren van een RI&E staat voor 2024 op de planning.