ARBO beleid en RI&E

Eenmaal in de 4 jaar wordt een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) opgesteld. Onderdeel van deze RI&E is een vragenlijst voor medewerkers. Op basis van de uitkomsten van de RI&E wordt een jaarplan gemaakt. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld en besproken met de MR. Onderwerp van gesprek naar aanleiding van de huidige RI&E is de temperatuur in het gebouw.

In de middelste lokalen (noordzijde en zuidzijde) hangen op elke gang meters om temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 uitstoot te meten. Op basis van die metingen treffen wij de benodigde maatregelen. Inmiddels hebben wij aan de oost- en zuidzijde van het pand zonwerende folies aangebracht op de ramen om te zorgen dat het minder warm wordt in de lokalen. Op het dak zijn zonnepanelen gelegd, dit levert energie op en zorgt ervoor dat het minder warm wordt op de bovenste verdieping. Komend jaar onderzoeken we of we de luchtbehandelingsinstallatie kunnen aanpassen met bijv. een top-koeling.  
Afgelopen jaar hebben we plafondventilatoren aangebracht in de lokalen op de bovenste verdieping. Dit zorgt voor verkoeling op warme dagen.