Opvang

Opvangorganisatie Korein is onze samenwerkingspartner als het gaat om kinderopvang in ons SPIL-centrum. We hebben het dan over opvang vóór school (VSO) en na schooltijd (BSO). Op onze school is nog geen continurooster. Wij streven er naar een continurooster in te voeren na de herfstvakantie 2020. Tot die tijd werken wij samen met Korein. Zij verzorgen de tussenschoolse opvang (TSO) als u uw kind op school wil laten lunchen. Kosten voor overblijven zijn voor rekening van ouders. Dat geldt ook voor de kosten van VSO en BSO. Verschil met de TSO is dat u voor VSO en BSO een toeslag kunt aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Korein (www.korein.nl).  


Bijdrage voor het overblijven / tussenschoolse opvang

Als u langer dan 7 dagen voor de TSO dag uw kind aanmeldt: € 2,62 

Als u uw kind 7 tot 1 dag voor de TSO-dag aanmeldt: € 3,31 

Als u uw kind 1 dag voor de TSO-dag en op de dag zelf aanmeldt: €3,97 

Vanaf het moment dat wij een continurooster hebben, vragen wij geen bijdrage meer aan ouders voor het overblijven op school.

Opvang vóór school  

Kiest u voor opvang vóór school? Dan is uw kind vanaf 7.30 uur al welkom. Daar kan hij of zij nog even lekker spelen voordat de school begint. Kinderen vanaf groep 3 gaan zelf naar school; de kinderen uit de groepen 1 en 2 worden naar school gebracht door een medewerker van Korein.  
 

Organisatie van BSO 

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind is er een BSO-groep voor kinderen in ons SPIL-centrum.  

o Klavertje Vier (kleuters) 

o Klimop (groepen 3-4) 

o Klimroos (groepen 5-6) 

o Flora House; gevestigd aan Floralaan West 254-258 (groepen 7-8) 

Bij het Flora House sluiten we graag aan bij de wensen van tieners en spelen we in op hun toenemende zelfstandigheid en behoefte aan inspraak. Er staat tevens een open, communicatieve houding centraal. Flora House is een plek waar je als tiener graag naartoe wilt gaan!  

Opvang overdag  

Voor kinderen die nog niet naar school gaan, biedt Korein Kinderplein dagopvang. Hier kunnen kinderen van 0 tot 2,3 jaar terecht. Hier worden zij met alle warmte, geborgenheid en veiligheid omringd die er is. Bij de allerjongste kinderen besteden we bij het Kinderplein veel aandacht aan fysieke en emotionele veiligheid. Maar ook aan hygiëne en zorg. Er zijn twee groepen voor kinderen van 0 tot 3 jaar: Goudsbloemen en Zonnebloemen. 

Voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar zijn er 3 groepen: 

o Korenbloemen  

o Passiebloemen  

o Boterbloemen (peuterspeelzaal)  

Op deze groepen worden kinderen geholpen om een goede start te maken op de basisschool. Met prikkelende activiteiten stimuleren we de ontwikkeling van uw peuter. Bijvoorbeeld de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociale ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Speels en ongedwongen. In een gezellige, uitdagende omgeving. We werken met thema's die aansluiten op de leefwereld van peuters, en gebruiken gecertificeerde methodes die we afstemmen op de methode van de samenwerkende basisschool. Zo is de overstap naar groep 1 makkelijk gemaakt.  

Speelinloop 

Bij voldoende animo is er een Speelinloop-groep op woensdagochtend van 8.30-10.00 uur. 

Deze groep is gratis toegankelijk voor alle kinderen van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders. 

Het doel van deze voorziening is aandacht voor het grote belang van spel en spelen op de ontwikkeling van kinderen. In deze groep kunnen ouders en kinderen ontmoeten, spelen en ontdekken. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker kunnen ouders en kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten doen. De activiteiten sluiten aan bij de thema's van de peutergroepen. Ook is er gelegenheid om lichte opvoedingsvragen te bespreken. 

Aanmelden voor de speelinloop kan via telefoonnummer 06-52712644 of via mail floralaanwest@koreinkinderplein.nl