Schorsing en verwijdering

Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar.

In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn voor het College van Bestuur om een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze maatregelen volgt SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling 'Toelaten, Schorsen en Verwijderen'en staat gepubliceerd op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen)