Vertrouwenspersonen 

Hallo, wij zijn Karin en Nina....  
 
Wij zijn Nina de Wit en Karin de Groot. Wij vervullen de rol van schoolcontactpersoon op SALTO-school Floralaan en geven allebei les in groep 4. Wij vinden veiligheid binnen de school erg belangrijk. In een school waarin iedereen zich veilig voelt, worden immers de mooiste ontwikkelingen doorgemaakt.  
  
Als schoolcontactpersoon is het belangrijk leerlingen, collega's en ouders te ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag en/of een onveilig gevoel. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige werk-/leeromgeving.  
 
Wanneer kun je contact met ons opnemen?  
Ouders, collega's en kinderen kunnen bij ons terecht als ze een klacht hebben over ongewenst gedrag. We hebben het over ongewenst gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Ons advies is altijd: praat erover met degene die het ongewenst gedrag vertoont. Bespreek het ook met de leerkracht en/of directie. Mochten de gesprekken geen effect hebben of misschien onveilig voelen, dan kun je ook bij ons terecht. We hebben telefonisch contact of we maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek. We luisteren naar jouw verhaal en we kunnen samen de verdere stappen bespreken. Weet dat jij altijd de regie houdt. We ondernemen geen stappen zonder overleg.  
  
We zijn het beste te bereiken via de volgende e-mailadressen: nina.dewit@salto-eindhoven.nl en/of karin.degroot@salto-eindhoven.nl