Internet en sociale media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel dit medium vele positieve kanten heeft, moeten we er ook voorzichtig en bewust mee omgaan. Met één druk op de knop staat de informatie online, die niet makkelijk te verwijderen is. 

In het protocol Internet & Sociale Media staan de afspraken vermeld waaraan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en SALTO-medewerkers zich moeten houden. Daarbij verwachten wij altijd dat iedereen zich aan de schoolregels en de normale omgangsvormen houdt, bij het gebruik van internet, mail en sociale media. Het protocol vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

Als u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en negatieve gevolgen heeft voor uw kind of voor de school, dan kunt u hiervan melding maken bij de groepsleerkracht en/of het managementteam van de school. Samen bespreken we hoe de situatie opgelost kan worden. Indien nodig neemt de school passende maatregelen.