Privacy, foto's en video's

Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school gegevens van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het 'Privacyreglement Leerlingengegevens' van SALTO staat beschreven op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.  

De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. U hebt als ouder/verzorger recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wenst, vraagt u aan de directeur van de school om inzage in het dossier van uw kind. Bij goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u binnen vier weken een uitdraai van het leerlingdossier. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan bij de directeur. Het Privacyreglement staat op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/privacy).  

Foto's en video's  
Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto's of video's. Het gaat daarbij om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto's en/of video's op de website van de school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere sociale media.  

De keuze die u toen heeft gemaakt, kunt u op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de school foto's of video's van uw kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur.  

Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van foto's of video's waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ouders/verzorgers om geen foto's of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van andere kinderen. 

Als wij op andere momenten foto's of video's laat maken, informeren we u hierover en vragen we aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wij omgaan met foto's en video's kunt u lezen in het SALTO-protocol "Foto's en Video's" dat op de website van SALTO te vinden is (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).