Verzekering

SALTO beschikt over een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, waardoor alle betrokkenen tijdens schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd zijn. Deze verzekering wordt pas aangesproken als uw verzekering geen dekking biedt en de schade is gekomen door schuld van de school. We raden u aan om zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat: 

  1. de verzekering van SALTO niet alle schade vergoedt. Wij zijn alleen aansprakelijk als de schade een gevolg is van het in gebreke blijven van de school. Dit verband moet u aan kunnen tonen om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding. Een voorbeeld waarbij de verzekering de schade niet uitkeert, is wanneer tijdens de gymles of het buitenspelen de bril van uw kind kapot is gegaan; 

  1. u zelf aansprakelijk bent voor schade die uw kind op school veroorzaakt. 

De directeur kan u meer informatie geven over de verzekeringen van de school en met u het gesprek aangaan over schade die ontstaan is.