Informatieverstrekking 

Om goed samen te kunnen werken is het delen van informatie van belang. School informeert ouders daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding.

Wij verwachten van ouders u dat zij op tijd en naar waarheid informeren over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het welzijn of het onderwijsleerproces van hun kind(eren). Ook wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag op tijd. 

Ouderlijk gezag
Als er sprake is van echtscheiding, dan vragen wij je ons te informeren wie het ouderlijk gezag heeft. Je geeft de school een kopie van documenten van de rechtbank waarin dit staat aangegeven. De school informeert gescheiden ouders zo veel als mogelijk gezamenlijk en op een gelijk tijdstip.

Heb je alleen het ouderlijk gezag over jouw kind? Dan informeren wij alleen deze ouder. Wij verwachten dat de ouder met ouderlijk gezag de informatie van de school doorgeeft aan de andere ouder.

Als er sprake is van voogdijschap dan informeren wij de gezinsvoogd op dezelfde manier als ouders met ouderlijk gezag. 

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wil over de ontwikkeling van zijn/haar kind, dan kan hij dit aangeven bij de directeur. De directeur bepaalt of en welke informatie gegeven wordt. 

Aan externe partijen geven we informatie door als jij hiervoor toestemming geeft of als het een noodzakelijk belang van uw kind is. Bij deze gesprekken vinden we het fijn als jij daar zelf ook bij bent. 

Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol 'Informatieverstrekking aan gescheiden ouders'. Deze vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).