Schooltijden 
 
Op SALTO-school Floralaan gaan kinderen volgens een continurooster naar school. Dit betekent dat de lunch en het buitenspelen onderdeel uitmaken van de schooltijden. Er worden geen kosten berekend voor het overblijven. De organisatie van het overblijven is in handen van het team. Zij maken samen een rooster. 

Heb je voor of na school opvang voor jouw kind nodig? Neem dan contact op met Korein, zij regelen door voorschoolse en de naschoolse opvang.
Het telefoonnummer is 
040 - 2137251  
 
maandag 8:30 - 14:30 uur
dinsdag 8:30 - 14:30 uur
woensdag 8:30 - 12:30 uur
donderdag 8:30 - 14:30 uur
vrijdag 8:30 - 14:30 uur
  
Vakantierooster 2023- 2024
 
herfstvakantie    16-10-2023 t/m 20-10-2023
kerstvakantie     22-12-2023 11:45 u t/m 05-01-2024
voorjaarsvakantie 09-02-2024 11:45 u t/m 16-02-2024
meivakantie 22-04-2024 t/m 03-05-2024
zomervakantie 05-07-2024 11:45 u t/m 16-08-2024    
1e schooldag 2024/2025 19 augustus 2024

Lesvrije dagen (studie- of feestdagen) 2023- 2024
 
studiedag   11-10-2023
studiedag 04-12-2023
studiedag 23-01-2024
studiedag 21-03-2024
2e Paasdag                   01-04-2024
Hemelvaart 09-05-2024 en 10-05-2024
2e Pinksterdag 20-05-2024
lesvrije juni-week 10-06-2024 t/m 14-06-2024
Heb je naast deze dagen verlof nodig het vieren van een religeus feest uit jouw cultuur (bijv. Eid al-Fitr of Eid al-Adha of Diwali) dan krijg je daarvoor maximaal 1 dag per religeus feest.