Organisatie en ouderbijdrage

De Oudervereniging (OV) heeft tot missie om de leerlingen een fijne en aangename schooltijd te laten beleven. Dit doen we door extra franjes te organiseren voor de leerlingen en schoolzaken te bespreken die de aandacht vragen. 

De Oudervereniging bestaat uit ouders, zie de samenstelling. We streven ernaar dat iedere groep door een ouder vertegenwoordigd wordt. Tijdens vergaderingen van de OV is een leerkracht aanwezig als schakel naar het team.

In de OV kalender wordt weergegeven welke extra franjes wanneer gepland staan en wie hieraan bijdraagt. Om alles voor de kinderen mogelijk te maken worden de activiteiten regelmatig mede georganiseerd door leerkrachten en vrijwillige ouders.

Wie zijn wij? 
Graag stellen we ons aan je voor. We komen graag met je in contact over leuke ideeën, een vraag, verzoek om bij te dragen of over andere OV-zaken. Je kan ons aanschieten op het schoolplein of een berichtje sturen naar secretarisovfloralaan@gmail.com.

Zin om mee te doen?
We zijn altijd op zoek naar versterking. Heb je tijd en zin om mee te doen? Laat het ons weten. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!

Formele status van de Oudervereniging
De oudervereniging is op 13 augustus 1984 opgericht als vereniging (inclusief statuten) en is sinds 3 oktober 2006 ingeschreven bij de kamer van koophandel en daarmee volledig rechtsbevoegd. Er is een verwerkersovereenkomst met de school in verband met AVG.

Vrijwillige Ouderbijdrage en besteding
De vrijwillige ouderbijdrage is € 45,- per kind. Deze verhoging is besproken met de MR. 
Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten als de ouderbijdrage niet kan worden betaald. Ieder kind doet mee is ons motto!

Elk jaar leggen wij verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage.