Organisatie en ouderbijdrage

De Oudervereniging (OV) heeft tot missie om de leerlingen een fijne en aangename schooltijd te laten beleven. Dit doen we door extra franjes te organiseren voor de leerlingen en schoolzaken te bespreken die de aandacht vragen. 

De Oudervereniging bestaat uit ouders, zie de samenstelling. We streven ernaar dat iedere groep door een ouder vertegenwoordigd wordt. Tijdens vergaderingen van de OV is een leerkracht aanwezig als schakel naar het team.

In de OV kalender wordt weergegeven welke extra franjes wanneer gepland staan en wie hieraan bijdraagt. Om alles voor de kinderen mogelijk te maken worden de activiteiten regelmatig mede georganiseerd door leerkrachten en vrijwillige ouders.

Wie zijn wij? 
Graag stellen we ons aan je voor. We komen graag met je in contact over leuke ideeën, een vraag, verzoek om bij te dragen of over andere OV-zaken. Je kan ons aanschieten op het schoolplein of een berichtje sturen naar secretarisovfloralaan@gmail.com.

Versterking gezocht voor schooljaar 2020/21: Zin om mee te doen?
Vanaf het volgende schooljaar zijn we weer op zoek naar versterking, aangezien sommige groep8-ouders ons dan helaas gaan verlaten. Heb je zin om ons team te versterken, laat t ons weten.

Formele status van de Oudervereniging
De oudervereniging is op 13 augustus 1984 opgericht als vereniging (inclusief statuten) en is sinds 3 oktober 2006 ingeschreven bij de kamer van koophandel en daarmee volledig rechtsbevoegd. Er is een verwerkersovereenkomst met de school in verband met AVG.

Vrijwillige Ouderbijdrage en besteding
In 2019-2020 heeft de Oudervereniging vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 42,50 per kind. Klik hier voor de verantwoording van de uitgaven.
In schooljaar 2020-2021 is deze bijdrage verhoogd naar € 45,- per kind. Deze verhoging is besproken met de MR. 
Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten als de ouderbijdrage niet wordt betaald. Ieder kind doet mee is ons motto!

Omdat veel activiteiten niet konden doorgaan is heeft de Oudervereniging besloten een bijdrage te innen van € 10,- per kind.