Floralaan is een gezonde school.
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door de gezonde school organisatie. Wij zijn erg trots op dit behaalde resultaat! Dit helpt ons te zorgen voor meer actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dat vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Vignet Bewegen en sporten
Wij bieden onze leerlingen twee keer per week gymlessen door een vakdocent voor bewegingsonderwijs. Daarnaast bieden wij na-schoolse sportactiviteiten aan. Ook hebben we op school een sportdag, doen we mee met verschillende sporttoernooien en krijgen de leerlingen in groep 6 schaatslessen. 

Vignet Voeding
In overleg met de MR hebben wij afspraken gemaakt over wat neem je wel en wat neem je niet mee naar school qua eten en drinken. Ook hebben wij afspraken gemaakt over traktaties die passen bij een gezonde school. Lees hier die afspraken.

Vignet Welbevinden
Volgend schooljaar gaan wij ook het vignet Welbevinden aan vragen. Waarom? Omdat wij willen laten zien dat wij investeren in het welzijn van kinderen. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Kinderen die zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen is dus belangrijk! 
Hoe doen wij dat? Dit doen wij door beleid te maken, door kinderen inzicht te geven in hun eigen sociaal emotionele ontwikkeling (we gebruiken hiervoor de methode 'Bikkels'), door te signaleren (vragenlijsten voor leerlingen en ouders) en daarover te spreken met elkaar. 

Daarnaast zijn ons schoolplein en het gebouw rookvrij! Ook zijn wij met ouders van onze oudervereniging (OV) en de medezeggenschapsraad (MR) in gesprek over het nuttigen van alcohol tijdens activiteiten waar ook kinderen aanwezig zijn. Als school willen wij namelijk het goede voorbeeld geven aan kinderen!