Floralaan is een gezonde school.
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn erg trots op dit behaalde resultaat! Wij zorgen zo voor dat actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Vignet Bewegen en sporten
Wij bieden onze leerlingen twee keer per week gymlessen, waarvan tenminste één les gegeven wordt door onze vakdocent bewegingsonderwijs. Daarnaast worden er na-schoolse sportactiviteiten aangeboden. Ook hebben we op school een sportdag, doen we mee met verschillende sporttoernooien en krijgen de leerlingen in groep 6 schaatslessen. 

Vignet Voeding
Wij willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde(geloofs)overtuiging. Rond de ochtendpauze wordt in alle groepen het pauzehapje genuttigd. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze "gruitdagen". De kinderen nemen dan wat drinken en een stuk fruit of groente mee. Op maandag en vrijdag mogen de kinderen in plaats van fruit/groente ook een gezonde koek of een boterham meenemen.