Vervanging bij ziekte leerkracht

Als een leerkracht ziek wordt of om een andere reden onverwacht afwezig is, doen we zoveel mogelijk beroep op dezelfde invallers die in onze interne vervangerspool werkzaam zijn. Op deze wijze wordt het leerproces ondanks het uitvallen van de leerkracht zo min mogelijk verstoord. Als we er niet in slagen een invaller te vinden, liggen er op school duidelijke afspraken hoe de leerlingen dan opgevangen zullen worden.