Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Dat is op die leeftijd dus nog niet verplicht.

Ook voor een vijfjarige kan het naar school gaan nog vermoeiend zijn. Er is dan een speciale regeling. Hierin staat dat een vijfjarige maximaal vijf uur per week thuis mag blijven. Dit moet wel op tijd worden gemeld, bij de leerkracht en de directeur van de school. 

Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat een vijfjarige tien uur per week wordt thuisgehouden. 

Als een leerling zonder opgaaf van redenen verzuimt, gaan wij met ouders in gesprek. 

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Vaak te laat komen zonder reden is ook ongeoorloofd verzuim. Ook dan gaan wij met ouders in gesprek.