Leerlingen denken mee! 
Op SALTO-school Floralaan hebben we een leerlingenraad. Onze leerlingen denken mee over plannen voor nu en de toekomst. Zo werken we samen met onze leerlingen aan de ontwikkeling van onze school.

Vanaf groep 5 heeft elke klas een klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad. De kinderen die gekozen worden door klasgenootjes, gaan samen met de directeur bepalen waar ze zich hard voor willen maken. Elke 6 weken is er een vergadering. Met een echte notulist en voorzitter leren de kinderen democratische beginselen en wordt er meegedacht over plannen. Tijdens de vergaderingen komen onderwerpen zoals: regels en afspraken, de sfeer op school en allerlei (niet-)lesgebonden activiteiten aan bod.

De foto is van de leerlingenraad van 2021-2022. In ons schoolmagazine 2023 staat wat de leerlingen van de Leerlingenraad 2022-2023 wilden bereiken.