Iedereen kan mee doen!

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan
  • activiteiten
  • sportclubs
  • muziekverenigingen
  • maar ook dat ze voldoende spullen hebben om goed mee te kunnen doen op school.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een steuntje in de rug aan te vragen, zodat ook jouw kind mee kan doen. Hieronder lees je waar je meer informatie kunt vinden.
Je kunt ook een vraag stellen aan de intern begeleider van onze school of aan de contactpersoon van WIJeindhoven. Zij kunnen eventueel met samen met jou een aanvraag indienen bij bijvoorbeeld Stichting leergeld of het Jeugdfonds sport & cultuur. 

Informatie over regelingen:

https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/inkomensondersteuning/regelingen-voor-kinderen

https://www.leergeld.nl/eindhoven/ 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/