Stichting Vrienden van de Floralaan

De stichting Vrienden van de Floralaan stelt zich als doel fondsen te werven voor de realisatie van diverse plannen t.b.v. de accommodatie en het onderwijs. Dankzij hun inspanningen kunnen wij op het dak van onze school duurzame energie opwekken. De Vrienden van de Floralaan zijn ook betrokken bij de plannen voor de herinrichting van het schoolplein. De stichting houdt nauw contact met de directie, het team en de oudervereniging.

Donaties zijn altijd welkom op postgironummer 9471046 t.n.v. Stichting Vrienden van de Floralaan te Eindhoven