Klachtenregeling

Binnen SALTO werken we met integriteit vanuit onze visie en missie, zodat de kinderen op SALTO-scholen zich ontwikkelen en hun talenten ontdekken. De manier waarop we met elkaar omgaan en samenwerken staat in de integriteitscode van SALTO. Deze lees je op de website van het bestuur. 

Desondanks kan het voorkomen dat je een probleem, kritische opmerking of klacht hebt over de school. Wij verwachten dan, dat je dit op school bespreekt om samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet? Dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van SALTO of van de regeling 'Omgaan met het vermoeden van een misstand'. Beide regelingen vind je op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).


Schoolcontactpersonen
Heb je vragen over deze regelingen of wil je advies wilt over stappen die je kunt zetten? Neem dan contact op met een van onze schoolcontactpersonen, te weten

  • Nina de Wit, bereikbaar via nina.dewit@salto-eindhoven.nl
  • Dennie van der Pennen, bereikbaar via dennie.vanderpennen@salto-eindhoven.nl 


Schriftelijke klacht
Als het niet lukt om samen met de school tot een oplossing te komen, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij SALTO. In jouw klacht omschrijf je de inhoud van de klacht, tegen wie deze  klacht gericht is en wat er volgens jou is voorgevallen.
Je vermeldt ook je naam en contactgegevens.
Jouw klacht kun je richten aan:
SALTO, Odysseuslaan 2, 5631JM, Eindhoven.
SALTO is telefonisch bereikbaar op 040-2606710. 


Grensoverschrijdend gedrag
Bij zaken zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, langdurige en ernstige pestproblematiek, discriminatie of geweld kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van Vertrouwenswerk (www.vertrouwenswerk.nl), te weten  

Annelies de Waal, bereikbaar via 06-33646887 of anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 
Roy Ploegmakers, bereikbaar via 06-8088774 of royploegmakers@vertrouwenswerk.nl  

Wanneer de externe vertrouwenspersoon jou bijstaat, wordt dit doorgegeven aan het bestuursbureau van SALTO. 


Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is te raadplegen bij seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en/of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. Zij zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111 (lokaal tarief). 


Onderwijsgeschillen
SALTO is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen, https://onderwijsgeschillen.nl/. Dit is een onafhankelijke, landelijke organisatie waar u uw klacht, rechtstreeks of nadat deze op bestuursniveau is behandeld, kunt indienen. Stichting Onderwijsgeschillen bestaat uit drie onderdelen, namelijk: de Landelijke Klachtencommissie (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs en de Commissie van Beroep. De contactgegevens van deze stichting zijn terug te vinden op de website van de stichting.