Verlof en verzuim

Als je verlof buiten de reguliere vakantie wilt, dan vraag je dit aan bij de directeur van de school. Je moet hiervoor een formulier invullen. Dit formulier kun je opvragen bij de directeur.

In de regeling verlof buiten de reguliere vakanties staat beschreven waarvoor je (extra) verlof kunt aanvragen.