Samenstelling

De MR bestaat uit een Personeelsgeleding (P-MR) en een Oudergeleding (O-MR).

De P-MR leden zijn: Floor Wintermans (secretaris), Gonda Louwers, Ilse Gruithuijzen en

Reny Hermens.

De O-MR leden zijn: Manon Peeters, Warda Boutaibi. Op dit moment zijn er twee vacatures voor de oudergeleding.

Tevens is een ouder van onze school, Tim Renes, lid van de GMR (gemeenschappelijke MR van SALTO).