Sociale veiligheid

Binnen SALTO is een schoolveiligheidsplan vastgesteld dat bestaat uit vier onderdelen, te weten: arbeidsomstandigheden, de veiligheid in en om het gebouw, sociale veiligheid en algemene regelingen. Elk onderdeel bevat verschillende beleidsdocumenten die allen te maken hebben met veiligheid op, in of rond de school.  

Sociale veiligheid 

Op SALTO-school Floralaan werken we met een stappenplan voor leerkrachten en leerlingen waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst gedrag in de klas en op het plein. In schooljaar 2020 - 2021 gaan we ervaring opdoen met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren, te weten Bikkels. Dit om te bekijken of deze methode past bij de school en onze wensen. 

SALTO heeft een gedragsprotocol dat wij als school volgen. Zie ook bij schoolregels.  

Onze anti-pest coördinator is Dennie van der Pennen. Zij is tevens opgeleid gedragsspecialist.  

Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van het (de) kind(eren) te monitoren. Op onze school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een vragenlijst in te laten vullen. Ook vragen wij elke twee jaar aan u om een vragenlijst in te vullen. Wij analyseren deze resultaten en gebruiken de input voor het bijstellen van ons beleid. De resultaten van onze school kunt u vinden op de website www.scholenopdekaart.nl 

Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van het (de) kind(eren) te monitoren. Op onze school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een vragenlijst in te laten vullen. Ook vragen wij elke twee jaar aan u om een vragenlijst in te vullen. Wij analyseren deze resultaten en gebruiken de input voor het bijstellen van ons beleid. De resultaten van onze school kunt u vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.