"Op SALTO-school Floralaan krijgt uw kind de beste
voorbereiding op de toekomst!"

De samenleving verandert in hoog tempo. Wat hebben de kinderen van nu nodig aan onderwijs, kennis en vaardigheden, zodat zij straks op de beste manier voorbereid zijn op hun toekomst? En wat vraagt dat van ons als school?

We leven in een ‘kennissamenleving’, die gericht is op diensten en innovatie. Vanuit onze visie op onderwijs geloven wij dat er in ons huidige onderwijssysteem een verschuiving nodig is van ‘kennisoverdracht’ naar ‘kennisbegrip en kennisconstructie’. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen beter tot leren en tot ontwikkeling komen, wanneer ze nieuwe informatie en inzichten combineren met wat ze al weten.

Wij willen kinderen leren probleemoplossend te denken en een beroep te doen op hun creativiteit; ze leren te plannen en te organiseren; ze leren gebruik te maken van ICT bij het leren; ze leren samen te werken; ze leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn; ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren en ze leren hoe ze in de omgang met anderen respect kunnen hebben en tonen. Dit in combinatie met een stevige basis op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen.
 
Om dit alles te kunnen bereiken bieden wij in de groepen onderwijs aan op verschillende niveaus, waarbij er aandacht en ruimte is om eigen talent en identiteit te ontwikkelen. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer kinderen zich bewust zijn van wat ze zelf weten en kunnen, zij meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit draagt bij aan hun competentiegevoel en hun plezier in leren. Door kinderen verantwoordelijkheid te geven in hun eigen leerproces zullen zij gemotiveerder zijn om nog meer uit zichzelf te halen. 

Wij betrekken ouders als educatieve partners bij de ontwikkeling van hun kind. Wij geloven in gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij school, kinderen en ouders bijdragen aan de beste voorbereiding op de toekomst van onze kinderen.

 
En last but not least mogen kinderen en leerkrachten bij ons op school eigen keuzes en fouten maken, want daar leer je van! Wat doen we dan met de successen die daaruit voortkomen? Die vieren we natuurlijk met elkaar, want op SALTO-School Floralaan willen we blijven leren van en met elkaar!