Schoolondersteuningsprofiel

In bijgaande link treft u ons schoolondersteuningsprofiel aan. Hierin staat beschreven welke ondersteuning er op SALTO-school Floralaan geboden wordt.

SOP 2020-2021.png