Doelen schooljaar 2020-2021

Afgelopen schooljaar hebben we vooral gewerkt aan het neerzetten van een gedegen en solide basis met daarin het belang van onze kinderen als uitgangspunt. In onze ogen is het voor een solide basis belangrijk dat we werken en handelen vanuit een gedragen pedagogische visie, dat we ons didactisch handelen aanpassen aan wat leerlingen nodig hebben en dat we samenwerken met ouders, maar ook met andere partners in het belang van de kinderen waaraan wij onderwijs geven.   

Wat hebben we gerealiseerd en wat gaan we doen? 

We zijn vorig schooljaar gestart met een traject doelgericht werken in de klas, dit traject loopt door in het nieuwe schooljaar. We hebben samen met Korein een nieuwe pedagogische visie gemaakt, deze wordt in 2020 geïmplementeerd, net als een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren. We hebben ouders bevraagd op wat zij belangrijk vinden en hebben daar ons handelen op aangepast. Wij hebben een nieuwe schoolgids gemaakt en een communicatieplan opgeleverd. Er ligt een plan rondom cultural awareness, dat we in het nieuwe schooljaar uitrollen. Er komt steeds meer aandacht voor diversiteit en burgerschapsvorming. Ook hebben we afgelopen jaar bewust activiteiten gepland om onze medewerkers betrokken en fit te houden. Daarnaast hebben we een start gemaakt met aandacht voor gezonde voeding op school. In het nieuwe schooljaar gaan we hiermee verder en laten we ons vignet gezonde school op het gebied van voeding her-registreren.  

In het nieuwe schooljaar leveren we een nieuw meer-jaren schoolplan op, dat we gemaakt hebben met input van leerlingen, ouders en leerkrachten. Verder streven we ernaar om na de herfstvakantie te kunnen starten met een continurooster. Er komt een beleid voor Wetenschap & Techniek onderwijs. We gaan in de groepen 8 projectmatig werken en er komt een leerlijn ICT. Ook leesmotivatie krijgt extra aandacht, omdat goed lezen (en begrijpend lezen) de basis is voor al het leren. Tenslotte zullen we in het nieuwe schooljaar aandacht hebben voor het borgen van de zaken die we eerder hebben geïmplementeerd zoals ons woordenschatonderwijs, het zelfstandig werken en het bewegend leren.