Schooltijden 
 
Op SALTO-school Floralaan gaan kinderen volgens een continurooster naar school. Dit betekent dat de lunch en het buitenspelen onderdeel uitmaken van de schooltijden. Er worden geen kosten berekend voor het overblijven. De organisatie van het overblijven is in handen van het team. Zij maken samen een rooster. 

Heb je voor of na school opvang voor jouw kind nodig? Neem dan contact op met Korein, zij regelen door voorschoolse en de naschoolse opvang. Het telefoonnummer is 
040 - 21 37 251  
 
maandag 8:30 - 14:30 uur
dinsdag 8:30 - 14:30 uur
woensdag 8:30 - 12:30 uur
donderdag 8:30 - 14:30 uur
vrijdag 8:30 - 14:30 uur
  
Vakantierooster 2022- 2023
 
herfstvakantie    24-10-2022 t/m 28-10-2022
kerstvakantie     23-12-2022 11:45 u t/m 06-01-2023
voorjaarsvakantie 17-02-2023 11:45 u t/m 24-02-2023
meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
zomervakantie 14-07-2023 11:45 u t/m 25-08-2023    

Lesvrije dagen (studie- of feestdagen) 2022- 2023
 
studiedag   07-10-2022        
studiedag 15-11-2022
studiedag 06-03-2023
2e Paasdag                   10-04-2023
Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023
2e Pinksterdag 29-05-2023
lesvrije juni-week 09-06-2023 t/m 16-06-2023