Schooltijden 
 
Op SALTO-school Floralaan gaan kinderen volgens een continurooster naar school. Dit betekent dat de lunch en het buitenspelen onderdeel uitmaken van de schooltijden. Er worden geen kosten berekend voor het overblijven. De organisatie van het overblijven is in handen van het team. Zij maken samen een rooster. 
 
maandag 8:30 - 14:30 uur
dinsdag 8:30 - 14:30 uur
woensdag 8:30 - 12:30 uur
donderdag 8:30 - 14:30 uur
vrijdag 8:30 - 14:30 uur
  
Vakantierooster 2021- 2022
 
herfstvakantie    25-10-2021 t/m 29-10-2021
kerstvakantie     24-12-2021 t/m 07-01-2022
voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
meivakantie 25-04-2022 t/m 09-05-2022
zomervakantie 25-07-2022 t/m 02-09-2022    

Lesvrije dagen (studie- of feestdagen) 2021- 2022
 
studiedag   05-10-2021        
studiedag 08-11-2021
studiedag 10-02-2022
Pasen                   15-04-2022 t/m 18-04-2022
hemelvaart 26-05-2022 en 27-05-2022
lesvrije juni-week 06-06-2022 t/m 10-06-2022