Aanmelding en plaatsing van leerlingen

Wij adviseren ouders/verzorgers hun kind aan te melden tussen het 2e en 3e jaar. Wanneer er interesse is in onze school kan er een afspraak gemaakt worden met de directie voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school. Als een kind is aangemeld, wordt er door ons contact gezocht met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastouder om het een en ander over de ontwikkeling van het kind te weten te komen.

Een paar weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt een welkomstkaart gestuurd met daarop de naam van de leerkracht(en), de groep waarin het kind is geplaatst en de dag waarop het kind op school wordt verwacht. De ouders/verzorgers kunnen dan een afspraak maken met de groepsleerkracht om vooraf alvast een keer met hun kind kennis te komen maken met de klas. Vervolgens kunnen er een aantal dagdelen worden afgesproken dat het kind kan komen wennen. Kleuters die vanaf 3 weken voor de zomervakantie vier jaar worden, worden in het nieuwe schooljaar in een kleutergroep geplaatst.

Wanneer een leerling van een andere school komt, neemt de intern begeleider contact op met de vorige school. Bij verandering van school moet een onderwijskundig rapport worden verzonden door de "oude" school. Op die manier hebben wij snel zicht op de mogelijkheden van de nieuwe leerlingen.

Per (geboorte)jaar kunnen wij 75 tot 80 kinderen plaatsen.
 
Hier vind je het volledige aannamebeleid.