Aanmelding en plaatsing van leerlingen

Wij adviseren ouders/verzorgers hun kind geruime tijd voordat het vier jaar wordt aan te melden, maar aanmelden voor de eerste verjaardag is niet mogelijk.
Er kan een afspraak gemaakt worden met de directie, die zorgt voor informatie en een rondleiding door het gebouw en voor de inschrijvingsprocedure. Daarbij wordt ook gevraagd naar gegevens uit de baby- en peuterperiode, om vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de mogelijkheden van een kind.

Enkele weken voordat het kind vier jaar wordt, krijgt het ter verwelkoming een kaart met daarop de naam van de leerkracht(en), de groep waarin het kind is geplaatst en de dag waarop het kind op school wordt verwacht. De ouders/verzorgers kunnen dan een afspraak maken met de groepsleerkracht om vooraf alvast een keer met hun kind te komen kennismaken met de klas. Vervolgens kunnen er een aantal dagdelen worden afgesproken voor de gewenning. Er wordt ook contact gezocht met de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf die het kind bezocht heeft.

Kleuters die tussen 1 juni en de zomervakantie vier jaar worden, worden pas in het volgende schooljaar in een kleutergroep geplaatst.

Wij streven ernaar om de groepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. Daarom is de plaatsing van een nieuwe leerling in een bepaalde groep altijd eerst een tijdelijke plaatsing. Als in de eerste twee maanden blijkt dat het kind speciale zorg nodig heeft en daardoor de betreffende groep onevenredig zwaar wordt belast met zorgleerlingen, kan de directie besluiten het kind in een andere groep te plaatsen. Het belang van het kind en het belang van de groep worden daarbij zo zorgvuldig mogelijk tegen elkaar afgewogen.

Wanneer een leerling van een andere school komt, neemt de directie contact op met de vorige school. Bij verandering van school moet een onderwijskundig rapport worden verzonden door de “oude” school. Op die manier hebben wij snel zicht op de mogelijkheden van de nieuwe leerlingen.

Per (geboorte)jaar kunnen wij maximaal 90 kinderen plaatsen.

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!