Jeugd- en gezinswerker 12-

Onze school/SPIL maakt gebruik van de diensten van een Jeugd- en Gezinswerker (JGW-er.) Zij helpt bij het verbeteren van de leef- en opvoedingssituatie van kinderen en jeugd, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De hulp van het Jeugd- en Gezinswerk komt vanuit Welzijn Eindhoven en is gratis. Aan onze school is Jorieke van der Westen gekoppeld.
De JGW-er gaat in gesprek met de ouders en/of kind(eren) om samen te bespreken hoe het gaat en wat zij graag zouden willen veranderen of leren. Zij biedt daarin vervolgens hulp en ondersteuning waar nodig. Zo kan zij opvoedingsondersteuning bieden aan ouders/opvoeders. U moet dan denken aan alledaags vragen zoals:

 • Leren luisteren en grenzen stellen
 • Slapen
 • Zakgeld
 • Computergebruik
 • Consequent zijn
 • Zindelijk worden
 • Eigen wil
 • Positief reageren
 • Echtscheiding en kinderen
 • Omgaan met ruzie tussen de kinderen
 • Eten

Hierbij kan met de methodiek Triple P gewerkt worden. Ook kan zij themabijeenkomsten verzorgen, waarin onderwerpen rondom opvoeding en ontwikkeling centraal staan.
 
De JGW-er kan ook begeleiding aan het kind bieden. De gesprekken kunnen thuis, op school of op een kantoor van Welzijn Eindhoven plaatsvinden. De JGW-er werkt samen met andere hulpverleners en organisaties die eventueel al betrokken zijn bij het kind/gezin.
 
Aanmelden kunt u als ouder direct zelf doen bij Jorieke. Als u haar ziet kunt u haar aanspreken; op donderdagochtend tussen 8.20 uur en 9.00 uur loopt zij op school en bij de peuterspeelzaal rond. Ook kan de aanmelding lopen via de leerkracht van uw kind of het zorgteam van school.
 
Jorieke is te bereiken op telefoonnummer: 040-2193721, 06-15866613 of via j.vd.westen@welzijneindhoven.nl

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!