Ouderbijdrage

Voor allerlei zaken die ouders en team belangrijk vinden, maar die vanuit de overheid niet worden bekostigd, vragen wij aan de ouders een financiŽle bijdrage per kind per jaar. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wordt beheerd door de oudervereniging. Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld in de jaarvergadering van de oudervereniging.
Om de extra activiteiten op school te kunnen bekostigen wordt door het dagelijks bestuur van de Oudervereniging (OV) een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders van de leerlingen gevraagd. Die ouderbijdrage is ook wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage. De ouders worden hiervan tijdens het aanmeldingsgesprek op de hoogte gesteld.
Met die ouderbijdrage worden activiteiten mogelijk, die niet vallen onder het normale schoolbudget maar waaraan toch wel veel belang wordt gehecht, zoals sportdagen, schoolfotoís, Sinterklaas, Carnaval, schoolreizen, bijdragen aan de schoolkampen, bezoeken aan de schouwburg en ook leermiddelen, zoals o.a. Stabilo-pennen en agendaís. Als u besluit om de ouderbijdrage niet te betalen, zal uw kind van deze activiteiten worden uitgesloten. Wij bieden op die momenten dan een vervangend onderwijsprogramma aan.

De Oudervereniging beslist op haar jaarvergadering, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd, over de besteding van deze ouderbijdrage en ook over de hoogte van deze bijdrage. Het dagelijks bestuur van de OV presenteert tijdens de Algemene Jaarvergadering het jaarverslag, het financiŽle jaarverslag en een voorstel voor de activiteiten en de begroting daarvan.
De administratie en het innen van deze vrijwillige ouderbijdrage zijn in handen van de penningmeester van de Oudervereniging.

Voor het schooljaar 2013-2014 bedroeg de ouderbijdrage Ä 42,50 per kind per volledig schooljaar van tien maanden. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen wordt een evenredig deel berekend. Op de jaarvergadering die in de periode september/oktober wordt gehouden, wordt de bijdrage voor dit schooljaar aan de ouders voorgesteld en na stemming vastgesteld.

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!