Oudervereniging

Dé mogelijkheid om nauw bij de school van uw kind betrokken te zijn

De oudervereniging is een actieve groep ouders, die de school vooral helpen met het organiseren van allerlei activiteiten. Ook beheert de oudervereniging de ouderbijdrage. Nieuwe actieve leden van de oudervereniging worden altijd met open armen ontvangen.
Naast de medezeggenschapsraad is er ook een oudervereniging (OV). De oudervereniging bespreekt schoolzaken die de aandacht vragen. Ook kent de oudervereniging een groot aantal werkgroepen voor het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen. In die werkgroepen nemen vaak ook leerkrachten en ouders die niet in de OV zitten deel. We streven er naar dat iedere groep door één ouder vertegenwoordigd is. Die is dan in de meeste gevallen ook de contactouder.

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden: Peter van der Heiden (voorzitter), Christine Pijs (penningmeester), Suzanne van Veen-van Osch (secretaris), Sabine Arkeveld, Rob van Ballegoij, Barbara van Beurden-Vandenberghe, Patricia Boxelaar, Sandra van Breemen, Nick van Gerwen, Gieneke Kadijk-Dohmen, Hedwig van Lierop, Laurie Moeliker, Ilona Rooijakkers, Désireé van Soest, Jolande van der Velden en Marieke de Wit.

Het team wordt vertegenwoordigd door mevrouw Gonda Louwers en mevrouw Jessica Pasteuning.

De notulen van de vergaderingen van de oudervereniging kunt u hier downloaden.

Hier vindt u de jaarstukken van de Oudervereniging.

Binnen de oudervereniging zijn verschillende commissies actief. U vindt hier nadere informatie over deze commissies.

N.B. De Oudervereniging zoekt nog enthousiaste, actieve ouders. Heb je interesse of wil je gewoon eens een vergadering bijwonen, dan ben je van harte welkom op een van onze vergaderingen (5 à 6 per jaar). Voor de vergaderdata wordt verwezen naar de schoolkalender.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn dat nog 7 maart, 11 april en 13 juni, alle data om 20.00 uur op school. 

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!