Ouders

Procedure aanmelding en...
Vakantierooster
De vakanties voor het komend schooljaar zijn bekend. De vakanties zijn als volgt over het schooljaar verdeeld:
Pestprotocol_versie april 2014.pdf
Protocol bij scheiding van ouders
Met enige regelmaat krijgt de school te maken met ouders van kinderen die uit elkaar gaan. Scheiden is al moeilijk genoeg voor ouders, maar ook voor kinderen. Voor school staat het belang van de kinderen voorop.
Protocol Social Media en Internet
Hier vindt u het Protocol Internet en Social Media. Opgesteld door Salto in januari 2015.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit tien leden, vijf ouders en vijf teamleden. De MR geeft mede vorm aan het beleid van de school. Op alle beleidsterreinen heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht. De MR kan de directie gevraagd en ongevraagd advies geven. De directie is op uitnodiging aanwezig als adviseur bij de MR-vergaderingen.
Verlofformulier
In bijzondere gevallen is het mogelijk om verlof voor uw kind(eren) aan te vragen buiten de reguliere schoolvakanties.
SchoolondersteuningsProfiel
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen, die op onze school worden toegelaten, kunnen bieden. We geven ook aan wat onze grenzen zijn. Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden.
Oudervereniging
De oudervereniging is een actieve groep ouders, die de school vooral helpen met het organiseren van allerlei activiteiten. Ook beheert de oudervereniging de ouderbijdrage. Nieuwe actieve leden van de oudervereniging worden altijd met open armen ontvangen.
Ouderbijdrage
Voor allerlei zaken die ouders en team belangrijk vinden, maar die vanuit de overheid niet worden bekostigd, vragen wij aan de ouders een financiŽle bijdrage per kind per jaar. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wordt beheerd door de oudervereniging. Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld in de jaarvergadering van de oudervereniging.
Jeugd- en gezinswerker 12-
Onze school/SPIL maakt gebruik van de diensten van een Jeugd- en Gezinswerker (JGW-er.) Zij helpt bij het verbeteren van de leef- en opvoedingssituatie van kinderen en jeugd, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De hulp van het Jeugd- en Gezinswerk komt vanuit Welzijn Eindhoven en is gratis. Aan onze school is Jorieke van der Westen gekoppeld.

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!