De school

De geschiedenis van onze school
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd de roep om onderwijs dat niet op een godsdienstige overtuiging berustte luider. Het paste toen helemaal in de filosofie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen om alles in het werk te stellen hieraan gehoor te geven. Het van de grond tillen van een "Nutsschool Stratum" bleek uiteindelijk niet zonder slag of stoot te gaan.
Locatie en gebouw
Locatiekaart
salto basisschool Floralaan
De school
Als algemeen toegankelijke basisschool vinden wij het belangrijk dat kinderen van verschillende afkomst, achtergrond en uit verschillende culturen elkaar leren begrijpen en accepteren. We brengen onze leerlingen respect bij voor elkaar, voor de natuur en voor de eigendommen van een ander. We leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor eigen denken, doen en laten. We hanteren duidelijke regels en afspraken waardoor elke leerling zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt.

Waar staat de school voor
We hebben op school een actief, hecht team dat met betrokkenheid en kennis van zaken met de leerlingen werkt. Zij staan open voor nieuwe ideen en blijven door middel van nascholingscursussen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Naast de lessen in alle cognitieve vakken vinden wij lessen in creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid en drama ook belangrijk. 

Onze leerlingen
We willen graag dat de leerlingen met veel plezier naar school komen. Daarom vinden wij het belangrijk dat elk kind, ongeacht zijn/haar prestaties, zich gewaardeerd voelt. Wij wijzen onze leerlingen erop dat elk kind over bepaalde kwaliteiten beschikt. Voor de n kan dat rekenen, taal of geschiedenis zijn. Voor een ander misschien muziek, sport of tekenen.

Schooltijden
De schooltijden op onze school zijn voor de kinderen in de groepen 5 tot en met 8 iets anders dan voor de kinderen in de groepen 1 tot met 4. De tijden voor de groepen 5 tot en met 8 staan tussen haakjes.

Maandag:       8.30 - 11.45    13.00 - 15.00
Dinsdag:          8.30 - 11.45    13.00 - 15.00
Woensdag:     8.30 - 12.30 
Donderdag:    8.30 - 11.45    13.00 - 15.00
Vrijdag:            8.30 - 11.45    13.00 - 15.00
 
schoolgids
Hier kunt u de meest recente versie van onze schoolgids downloaden in het pdf-format.

Doorzoek onze website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!