Doorzoek onze website.

Welkom op onze website!

Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2018
2e Paasdag: 2 april 2018
Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag: 21 mei 2018
Lesvrije week: 11 juni t/m 15 juni 2018
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus 2018

salto basisschool Floralaan bestaat dit jaar 75 jaar.
In juni 2017 hebben we een FEESTWEEK om dit samen te vieren.

 Basisschool Floralaan is een school voor algemeen toegankelijk onderwijs. Zij valt onder het bestuur van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (salto).

Onze school is niet alleen maar een gebouw. Onze school is ook een organisatie om onderwijs te geven. Maar bovenal is onze school een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders met elk hun eigen rol.

In 1943 werd het oude schoolgebouw aan de Floralaan in gebruik genomen. Vanaf dat moment hebben leerkrachten, leerlingen en ouders samen vorm en inhoud gegeven aan “Nutsschool Floralaan” en zij geven dat nu aan de huidige salto basisschool floralaan.

Op 17 januari 2005 hebben we ons nieuwe gebouw in gebruik genomen, waarin naast een 24-klassige school ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onderdak vinden.

Dagopvang, peuterspeelzaal en BSO, klik hier.
TeenZ locatie, klik hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!